Scroll to top

Ressursside ja ülesannete planeerimine

Buildocs Gantt planner

Buildocsi “Gantt planner” on visuaalne tööriist ressursside ja tööde planeerimiseks ning haldamiseks. “Gantt planner”i kasutades saad planeerida nii ressursside kui ka projektide seisukohast lähtudes.