Scroll to top

Märkmed PDF joonistel

PDF märked / annotatsioonid

Igale projektile on võimalik lisada PDF annotatsioon. Annotatsioon on tähistatud punase värviga ning seda kasutatakse detailide näitamiseks. Iga annotatsioon on otseselt seotud kasutaja ülesandega. Uue annotatsiooni lisamiseks PDF eelvaatlejasse tuleb vajutada rohelise risti peale ülemises vasakus nurgas ja järgmisena tuleb valida koht kuhu anotatsioon ilmub. Avanevas aknas tuleb sisestada info probleemi kohta ning määrata kasutaja, kes hakkab probleemiga tegelema.