Scroll to top

Kasutajate haldus objektil

Uus kasutaja lisamine

– Kasutaja lisamiseks Vali Objekt -> Kasutajad -> Sisesta uue kasutaja andmed ja salvesta. Andmete sisetamisel veendu, et isikukood ja nimi on õige. Süsteem saadab edasised juhised kasutaja emailile. Süsteem peab olema kindel, et kutsutud kasutaja on antud objektile lubatud. Seoses sellega objektile pääsemiseks kutsutud isik peab sisselogimisel ennast tuvastama kasutades ID kaarti või Mobiil ID.

Olemasoleva kasutaja ligipääsu piiramine objektil

– Vali Objekt -> Kasutajad -> Kasutaja -> Muuda. Objektile liigipääsu piiramiseks tuleb staatuse lahtris valida “Blokeeritud”. Vastasel juhul vali “Aktiivne”. Kui kasutaja staatus objektil on blokeeritud – siis järgmisel sisselogimisel kasutaja seda objekti valikus ei näe.