Scroll to top

Projekteeri, ehita ja dokumenteeri.

Uue põlvkonna projektide, ehitusdokumentatsiooni, tööaja ja koostöö haldamise platvorm.

Funktsionaalsus

Kohaliku ehitusturu osalised kasutavad iga protsessi jaoks mitmeid erinevaid desktop programme ja pilveteenuseid, ning seetõttu on andmete jagamise võimalused piiratud. Buildocs.ee platvormi arendamise eesmärgiks on luua üks keskne platvorm, mis katatab enamuse ehitussektori erinevate osaliste vajadused.

DIGITALISEERI KOOSTÖÖ

Projektipank

Pilvepõhine jooniste haldus muudab koostöö osapoolte vahel kiireks, läbipaistvaks ning jälgitavaks. Revisionide haldus, muutuste logi ning automatiseeritud failide nimetamine vastavalt MKM nõuetele välistab jooksvad vead. Andmed on kättesaadavad igal seadmel. Projekti saab eksportida koos kõikide joonistega ja failidega digiallkirjastatud kujul ühe klikiga.

PÄEVIKUD, PROTOKOLLID JA AKTID

Teostusdokumentatsioon

Süsteemis eeltäidetud ehitustöödepäevikud, betooni- ja kaetud tööde aktid, koosolekute protokollid, teehooldepäevikud ja ohutuse kontrollaktid lihtsustavad dokumentatsiooni jagamist ning haldust. Digiallkirjastamine on võimalik nii dokumendi kaupa kui ka suurte konteineritena. Ehitusedokumentatsiooni haldus toimub ühes kohas, mis ei lase ühelgi dokumendil kaduma minna.

AJAKULU TÄPNE ÜLEVAADE

Veapank ja ülesanded

Jälgi ja juhi igapäevast tööd. Iga viga fikseeritakse pildil visuaalselt koos märmetega. Vea parandus määratakse konkreetsele vastutavale isikule ning parandusprotsessi edenemine on jägitav. Detailne ülevaade igapäevastest ülesannetest koos ennetatavate meeldetuletustega.

VISUALISEERI PROJEKTI

GANTT planeerija

Praktiliselt iga ehitusobjekt on visualiseeritud GANTT graafikul, kuid seda jagatakse MS Project või PDF failina. Kumbki lahendus ei võimalda andmete kohest sünkroniseerimist. Kesksel platvormil saab iga osaleja näha ajagraafikute muutusi kohe kui need on tehtud.

GANTT graafiku põhjal moodustuvad konkreetsed tööd, mis edastatakse ÜLESANNETE moodulisse. Ennetavad meeldetuletused vastutavatele isikutele hoiavad ära tähtaegade ununemise.

Mis on BUILDOCS?

Buildocs on pilvepõhine dokumendivahenduse platvorm, suunatud eelkõige ehitustööde tellijatele, projekteerijatele ning ehitajatele. Süsteem lihtsustab osapoolte kooskõlastus- ja tööprotsesse, jättes paberimajandusele minevikku. Kogu dokumentatsioon on alati kättesaadav nii arvutist kui ka kõikdelt nutiseadmetelt.

Platvorm võimaldab töötada AutoCAD 2D ja 3D joonistega ning projektidega, täita eeltäidetud blankette, jagada kõiki andmeid kasutajate vahel ning digiallkirjastada dokumentatsiooni. Lisafunktsionaalsusena pakkume tööaja arvestust, GANTT planeerijat, visuaalset veapanka j ülesannete haldamist.

Buildocsi struktuur võimaldab luua eriti kiiresti erilahendusi või integreerida API kaudu süsteemivälised rakendusi.

Miks valida BUILDOCS?

1.TURVALISUS
Süsteemi arhitektuur loob igale kliendile eraldiseisva andmebaasi ja alamdomeeni, mis garanteerib andmete turvalisuse. Mobiil-ID ja ID-kaardipõhine autentimine välistab, et andmed saavad nähtavaks kolmandatele osapooltele. Buildocs garanteerib 99,8% SLA.

2.EHITUSLOA ELEKTROONILINE TAOTLEMINE
Buildocs dokumendihaldustarkvara kasutatakse ehitusprojekti dokumentide digitaalseks koostamiseks ja vormistamiseks ehitusloa elektroonilisel taotlemisel.

3.KOHANDAMINE JA API
Buildocsi unikaalne arhitektuur, andmete salvestusviis ning tarkvara raamistik lubavab luua eriti kiiresti keerulisi erilahendusi, lisada funktsionaalsust või integreerida API kaudu süsteemivälised rakendusi.

Tee enda elu lihtsamaks juba täna!

Registreeri kohustustevabalt konto ning kasuta platvormi täisfunktsionaalsust täiesti tasuta 30 päeva jooksul.